Laboratorní práce

1 - Určení pevných látek
2 - Esterifikace
3 - Škrob
4 - Činnost enzymů
5 - Kolorimetrické stanovení koncentrace manganu

Předpis protokolu

--==\*/==--

Výpočty základní (2014-11-09)
Výpočty ze vzorce
Výpočty z rovnic
Jednoduché výpočty
Ionty


ZPĚT
© 2006 Lume(c)