Kvinta & 1. ročník


--==\*/==--

LABORATORNÍ PRÁCE
 
Předpis protokolu
 
1 - Příprava a vlastnosti jodidu olovnatého
2 - Analýza krystalických látek (2010-03-17)
3 - Tajemství 7 zkumavek
4 - Neutralizace
5 - Stanovení hmotnostního zlomku (2012-02-08)
6 - Krystalová voda, hustota a koncentrace roztoku (2012-03-12)
7 - Výpočty z chemických rovnic
8 - Kyslík, vodík, voda

--==\*/==--

OPAKOVÁNÍ ZE ZŠ
Názvosloví oxidy, hydroxidy, kyseliny
Názvosloví soli
Ionty
Chemické výpočty

--==\*/==--

OBECNÁ CHEMIE
Úvod do předmětu (2012-09-02)
Vývoj chemie (2012-09-12)
Základní chemické zákony a Daltonova atomová teorie (2012-09-16)
Třídění látek (2012-09-30)
Koncentrace roztoků (2012-10-07)
Příklady na výpočty koncentrace roztoků (2012-11-11)
Stavba atomů (2012-11-04)
Elektronový obal atomu (2011-10-12)
Atomové jádro (2012-12-16)
Hmotnost atomu (2011-10-09)
Periodická soustava prvků (2011-11-29)
Chemická vazba (2012-01-04)
Pevné látky (2012-02-12)
Slabé vazebné interakce (2012-02-12)
Tvary molekul (2012-03-12)
Chemické děje
Acidobazické reakce (2012-05-03)
Příklady výpočtů pH (2013-05-19)

--==\*/==--

ANORGANICKÁ CHEMIE
Vodík (2012-05-03)
Kyslík (2012-05-03)
Voda
Peroxid vodíku
Vzácné plyny
Halogeny (2012-06-11)
Chalkogeny
Procvičování názvosloví - Chalkogeny


ZPĚT
© 2006-2012 Lume(c)