Názvosloví

Alkany
Cylkoalkany
Alkeny
Alkyny
Areny
Halogenalkany
Alkoholy (2010-12-01)
Ethery
Aldehydy
Karboxyly
Deriváty karboxylových kyselin
Funkční deriváty karboxylových kyselin (2010-03-21)
Aminy
Dodatky


ZPĚT


© 2006 Lume(c)