Oktáva

--


Nehydrolyzovatelné lipidy
Terpenoidy (2011-09-14)
Steroidy (2011-09-18)


Nukleové kyseliny
NK - Obecné informace (2011-10-09)
Replikace DNA (2011-10-09)
Transkripce a translace (2011-10-09)
Proteosyntéza (obr. schema)
Transkripce (obr. schema)
Translace (obr. schema)
Nukleové báze (obr. schema)
DNA (obr. schema)


Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny
Aminokyseliny - vzorce
Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny - poznámky (2011-11-29)


Přírodní látky
Enzymy (2010-12-09)
Vitaminy (2010-12-15)
Hormony (2011-01-12)


Metabolismy
Biogenní prvky a voda (2011-02-07)
Úvod do metabolismu (2012-02-08)
Buněčný metabolismus (2011-05-01)
Glykolýza (2011-02-20)
Katabolismus tuků (2011-03-06)
Citrátový cyklus (2011-03-30)
Elektronový transportní řetězec (dýchací řetězec) (2011-03-20)
Metabolismus bílkovin (2011-03-30)
Fotosyntéza (2011-04-10)
Biosyntéza mastných kyselin (2011-04-12)
Biosyntéza aminokyselin (2012-04-09)
Cytoplazmatická membrána (2011-04-17)
Pohyb látek cytoplazmatickou membránou (2011-04-17)


Organická chemie v moderní společnosti
Detergenty
Barviva
Léčiva (2011-01-25)
Pesticidy (2011-02-06)


Slepé varianty není nutné tiskout, slouží k nacvičování na písemku
Buněčný metabolizmus
Buněčný metabolizmus - slepá
Glykolýza
Glykolýza - slepá
Dekarboxylace pyruvátu
Citrátový cyklus
Citrátový cyklus - slepá
ß oxidace mastných kyselin
Odbourávání aminokyselin
Močovinový cyklus
Dýchací řetězec I
Dýchací řetězec II (2012-03-12
ATP syntáza
Světlostní fáze fotosyntézy
Temnostní fáze fotosyntézy - Calvinův cyklus
Biosyntéza mastných kyselin

Prezentace - membrány (!10 MB!)


ZPĚT


© 2006 Lume(c)