Seminář

Názvosloví
Binární sloučeniny
Koordinační sloučeniny
Vyčíslování redoxních rovnic II s řešením
Organické názvosloví
Analytická chemie (2012-05-13)
Analytická chemie - klíč k určování kationtů (2012-06-04)
Nácvik Výpočtů (2016-03-23)


ZPĚT


© 2006 Lume(c)