Septima, 3. ročníky

  

** Petrochemie **

Zdroje uhlovodíků (2010-09-28)
  

** Deriváty uhlovodíků **

Halogenderiváty uhlovodíků (2010-10-18)
Organokovové sloučeniny (2010-11-01)
Nitrosloučeniny (2010-11-08)
Aminy (2011-12-08)
Alkoholy a fenoly (2010-12-04)
Ethery a epoxidy (2011-01-09)
Thioly (2011-01-09)
Karbonylové sloučeniny (2011-01-24)
Karboxylové kyseliny (2011-02-06)
Souhrn karboxylových kyselin
Nitrily (2011-02-23)
Funkční deriváty karboxylových kyselin (2012-03-13)
Substituční deriváty karboxylových kyselin (2011-04-04)
Heterocyklické sloučeniny (2020-03-15)
Alkaloidy (2011-04-23)
  

** Základy analytické chemie **

Dělení kationtů podle tříd
Dělení aniontů podle tříd
Analytická chemie (2011-05-01)
  

** Makromolekulární látky **

Syntetické makromolekulární látky (2011-05-09)
  

** Sacharidy **

Sacharidy - Poznámky (2011-06-08)
Haworthova projekce cukrů
Aldózy
Ketózy
  

** Lipidy **

Lipidy - Poznámky (2011-06-29)
  

** Organické názvosloví **

Organické názvosloví
  

--==\*/==--ZPĚT
© 2006 Lume(c)